ความเข้าใจเฉพาะที่แสดงไว้ในหน้า 588 ของหนังสือเล่มเดียวกันก็มีความเกี่ยวข้องเช่นกัน:

ความเข้าใจเฉพาะที่แสดงไว้ในหน้า 588 ของหนังสือเล่มเดียวกันก็มีความเกี่ยวข้องเช่นกัน:

“ผ่านความผิดพลาดใหญ่หลวงสองประการ ความเป็นอมตะของจิตวิญญาณและความศักดิ์สิทธิ์ในวันอาทิตย์ ซาตานจะนำผู้คนมาอยู่ภายใต้การหลอกลวงของมัน ในขณะที่สิ่งแรกวางรากฐานของลัทธิเชื่อผี สิ่งหลังสร้างสายสัมพันธ์แห่งความเห็นอกเห็นใจกับโรม ชาวโปรเตสแตนต์ของสหรัฐอเมริกา จะมีความสำคัญสูงสุดในการยื่นมือข้ามอ่าวเพื่อจับมือของลัทธิเชื่อผี พวกเขาจะเอื้อมมือข้ามเหวเพื่อจับมือกับอำนาจของโรมัน และภายใต้อิทธิพลของสหภาพทั้งสามนี้ ประเทศนี้จะเจริญรอยตามกรุงโรมใน เหยียบย่ำสิทธิมโนธรรม”

ปลายเดือนที่แล้ว Stanley Hauer นักศาสนศาสตร์ชั้นนำของสหรัฐฯ

ตั้งข้อสังเกตใน The Washington Postว่า “ช่องว่างระหว่างนิกายดูเหมือนจะเล็กลงเรื่อยๆ และช่องว่างระหว่างนิกายโรมันคาทอลิกกับนิกายโปรเตสแตนต์ก็เช่นกัน”  จากนั้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน รองประธานาธิบดีไมค์ เพนซ์ของสหรัฐฯ ได้พบกับพระคาร์ดินัลปิเอโตร ปาโรลิน หัวหน้านักการทูตประจำสำนักวาติกันในกรุงวอชิงตัน หลังจากนั้นเพนซ์ทวีตว่าเขารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับพระคาร์ดินัลที่ทำเนียบขาวสำหรับ “การสนทนาที่มีประสิทธิผลเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ต่อสู้กับความทุกข์ของมนุษย์ และปกป้องเสรีภาพทางศาสนา” เราเข้าใจจากคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ว่าแนวโน้มของเหตุการณ์ทั่วโลกและความสัมพันธ์ของรัฐบาลกับวาติกันนี้จะไม่เพียงเกิดกับสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสถานที่อื่นๆ ทั่วโลกด้วย  เมื่อกล่าวถึงการปฏิรูปนิกายโปรเตสแตนต์ เอลเลน ไวท์กล่าวว่า “การปฏิรูปไม่ได้จบลงที่ลูเธอร์ อย่างที่หลายคนคิด จะต้องดำเนินต่อไปจวบจนสิ้นประวัติศาสตร์โลก” (“The Great Controversy,” หน้า 148) 

ช่างเป็นสิทธิพิเศษที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปนิกายโปรเตสแตนต์และมรดกในปัจจุบัน การตอกวิทยานิพนธ์ 95 บทโดย Martin Luther ไปที่ประตูของ Castle Church ได้ดังก้องไปทั่วโลกตลอด 500 ปีที่ผ่านมา พระเจ้าทรงใช้ลูเทอร์และคนอื่นๆ เพื่อวางรากฐานของการกลับคืนสู่พระวจนะของพระเจ้า ขอให้เราทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ทรงช่วยให้เราไม่หลงทางจากความเข้าใจที่ชัดเจนและการยอมรับ

พระคัมภีร์ในขณะที่อ่านพระคัมภีร์โดยตระหนักถึงช่วงเวลาแห่ง

คำพยากรณ์ที่เรากำลังมีชีวิตอยู่ ดังที่พระเยซูตรัสไว้ในมัทธิว 11:15 ว่า “ใครมีหู จงฟังเถิด!” (ดูวิวรณ์ 2:17 ด้วย)  ความจริงที่สวยงามในพระคัมภีร์ที่ว่า “คนชอบธรรมจะมีชีวิตอยู่โดยความเชื่อ” (โรม 1:17) และ “ท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณโดยความเชื่อ” ในพระคริสต์ (เอเฟซัส 2:8-10) เป็นรากฐานอันทรงพลังสำหรับ Seventh-day Adventist อันมีค่าของเรา ความเชื่อในพระคัมภีร์และข้อความเชิงพยากรณ์โดยมีเสาหลักในพระคัมภีร์ของการปฏิรูปนิกายโปรเตสแตนต์เป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง

แม้ว่าเราไม่ต้องการถูกมองว่าเป็นผู้ตื่นตระหนก แต่ก็เห็นได้ชัดว่าเรากำลังอยู่ในยุคสุดท้ายของประวัติศาสตร์โลก ขอพระเจ้าทรงนำเรา การเคลื่อนไหวการจุติของพระองค์ ในขณะที่เราประกาศข่าวสารของทูตสวรรค์สามองค์ในวิวรณ์บทที่ 14 โดยมีพระคริสต์และความชอบธรรมของพระองค์เป็นแกนกลางของข่าวสารของทูตสวรรค์ทั้งสามองค์ และเมื่อเราประกาศข่าวสารของทูตสวรรค์องค์ที่สี่ในวิวรณ์บทที่ 18 ผู้คนออกจากบาบิโลนและกลับไปสู่การนมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริง 

เพื่อนเอ๋ย เรากำลังมีชีวิตอยู่ในยุคสุดท้าย และเราต้องมุ่งความสนใจไปที่พันธกิจของเราในการประกาศว่าพระเยซูจะเสด็จมาในไม่ช้า

ช่างเป็นโอกาสที่จะได้เป็นพยานเพื่อพระเจ้าทั้งเป็นการส่วนตัวและในฐานะคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทั่วโลกผ่านการมีส่วนร่วมของสมาชิกทั้งหมด ให้เราอธิษฐานขอการฟื้นฟูและการปฏิรูปในชีวิตของเรา และขอฝนสุดท้ายของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคริสตจักรทั่วโลก ในขณะที่เราประกาศข้อความเตือนครั้งสุดท้ายแก่โลกที่กำลังจะตายก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์

credit : เว็บสล็อต / ยูฟ่าสล็อต เว็บตรง